Sede electrónica Concello de Oroso

01:21:45 Sábado 15 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria de selección Bolsa Funcionario Interino/a Traballador/a Social

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite, "convocatoria de persoal. Bolsa traballador/a social", poderase presentar unha solicitude para participar nun proceso de selección de persoal: Bolsa de selección de funcionario/a interino/a do Grupo A, Subgrupo A2, Escala de administración especial, subescala técnica, traballador/a social.

O prazo da solicitude sería de 5 días naturais dende a publicación do anuncio no BOP.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite".

  • Anexo II - Modelo de Solicitude.
  • Documentación solicitada nas bases da convocatoria.
  • Autoliquidación das taxas (ver)

Nome: Convocatoria de selección Bolsa Funcionario Interino/a Traballador/a Social

Unidade tramitadora: Servizos Xerais.

Inicio do procedemento:
De Oficio.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso administrativo.

Taxas/impostos: Autoliquidación Taxas.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.