Sede electrónica Concello de Oroso

08:08:04 Luns 30 de novembro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

PERSOAL

23/11/20

NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA CUBRIR O POSTO DE AUXILIAR NOTIFICADOR ADSCRITO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E RÉXIME INTERNO DO CONCELLO DE OROSO


SECRETARIA

23/11/20

CONVOCATORIA DA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DO 26/11/2020. ACTA 14/2020


INTERVENCIÓN

20/11/20

EDICTO NOTIFICACIÓN DECRETO CONCESIÓN BECAS DEPORTISTAS.


INTERVENCIÓN

20/11/20

EDICTO NOTIFICACIÓN DECRETO CONCESIÓN BECAS DE ESTUDO.


PERSOAL

19/11/20

CREACIÓN BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DO GRUPO C,SUBGRUPO C2,ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL,SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO


PERSOAL

17/11/20

LISTA ASPIRANTES QUE TEÑEN SUPERADO O PROCESO DE SELECCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS DO GRUPO C, SUBGRUPO C2, ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POLO PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE


INTERVENCION

11/11/20

EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE BOS DÍAS COLE OUTUBRO 2020


INTERVENCION

11/11/20

EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR OUTUBRO 2020


PERSOAL

5/11/20

IDENTIFICACIÓN DE ASPIRANTES QUE TEÑEN SUPERADO O SEGUNDO EXAME PROCESO SELECCIÓN BOLSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO E CAMBIO HORA REALIZACIÓN TERCEIRA PROBA.


PERSOAL

3/11/20

LISTA DE ASPIRANTES QUE TEÑEN SUPERADO A SEGUNDA PROBA DO PROCESO DE SELECCIÓN DE CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. CONVOCATORIA TERCEIRA PROBA. (EXP. 2020/X999/0000301)