Sede electrónica Concello de Oroso

16:36:17 Sábado 19 de setembro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARÍA

18/09/20

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO LISTADO DO CENSO DE CANDIDATOS A XURADO


SECRETARÍA

17/09/20

CONVODATORIA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN INFORMATIVA DE CONTAS, FACENDA E PATRIMONIO PARA O 21/09/2020. SESIÓN 05/2020.


SECRETARÍA

17/09/20

CONVOCATORIA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN INFORMATIVA DE FAMILIA, BENESTAR, IGUALDADE, CULTURA, ENSINO E MULLERES PARA O 21/09/2020. SESIÓN 02/2020


SECRETARIA

14/09/20

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS


SECRETARÍA

9/09/20

CONVOCATORIA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 9/09/2020. SESIÓN 12/2020


PERSOAL

31/08/20

PROCESO DE SELECCIÓN DUN XEFE DE BRIGADA, 1 PEÓN CONDUTOR E 2 PEÓNS FORESTAIS PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2020 E CREACION DE BOLSA DE EMPREGO. APROBACIÓN BOLSA EMPREGO


PERSOAL

25/08/20

Convocatoria procedemento de selección dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do grupo C, Subgrupo C2, Subescala Auxiliar - Administrativo, Escala administración Xeral


INTERVENCIÓN

12/08/20

EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR XULLO 2020


SUBVENCIÓNS

19/05/20

Anuncio de caducidade da subvencións concedias a Fundacion de Amigos de Galicia e Asociación de Cazadores do Tambre e recoñecemento de obrigas das subvencións concedidas ao IES de Oroso e á AVPC.


SUBVENCIÓNS

19/05/20

Anuncio de subvencións concedidas a entidades cidadans durante o ano 2019.