Sede electrónica Concello de Oroso

00:41:36 Domingo 24 de xaneiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SERVIZOS XERAIS

22/01/21

PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DA BONIFICACIÓN PARA O TRANSPORTE METROPOLITANO


SECRETARIA

19/01/21

CONVOCATORIA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN INFORMATIVA DE CONTAS, FACENDA EN PATRIMONIO PARA O 25/01/2021. SESIÓN 02/2021


SECRETARÍA

14/01/21

CONVOCATORIA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS XERAIS DO 19/01/2021. SESIÓNS 1/2021.


INTERVENCIÓN

14/01/21

PUBLICACIÓN DE ANUNCIO NO BOP REFERENTE Á EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2019


INTERVENCIÓN

12/01/21

EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DECEMBRO 2020


ITERVENCIÓN

11/01/21

EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR DECEMBRO 2020


INTERVENCIÓN

11/01/21

EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE BOS DÍAS COLE DECEMBRO 2020


INTERVENCION

11/01/21

EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DO PREZO PÚBLICO DA ESCOLA DE MÚSICA DECEMBRO 2020


INTERVENCIÓN

29/12/20

Aprobación definitiva de modificación de créditos 2020/17


INTERVENCIÓN

29/12/20

Aprobación definitiva de modificación de ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.