Sede electrónica Concello de Oroso

12:11:59 Martes 7 de decembro 2021
Estás en:

Detalle trámite

Licenza de vaos

O procedemento de "solicitude de licenza de vaos" ten como obxecto establecer os requisitos e o procedemento para o outorgamento da licenza de reserva de espazo para a entrada e saída de vehículos solicitada por aqueles propietarios e/ou posuidores lexítimos dos inmobles aos que se lles deba permitir o acceso, así como os promotores ou contratistas nos supostos de obra.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de licenza de vaos.
  • Plano de situación. Plano de situación do local/garaxe para o cal se solicita a licenza de vao, incluíndo fotografías da fachada do inmoble no que está situado o dito local/garaxe.
  • Licenza de apertura/obras (exentas vivendas unifamiliares). En caso de locais comerciais, ou ben de obra nova/obra maior, achegarase a correspondente licenza, acreditativa de exercer unha actividade comercial, ou de que se están a realizar obras que motiven a necesidade dunha licenza de vao.
  • Xustificante de pagamento do IBI. Copia do último recibo do imposto sobre bens inmobles (IBI).
  • Xustificante de pago de taxas segundo a ordenanza vixente. (ver)

Nome: Solicitude de licenza de vaos.

Unidade tramitadora: Departamento de Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio negativo.

Prazo de execución:
3 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso administrativo.

Taxas/impostos: Autoliquidación Taxas.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.