Sede electrónica Concello de Oroso

17:44:11 Sábado 19 de setembro 2020
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición en actividades deportivas

É obxecto deste procedemento administrativo facilitar a xestión de solicitudes (individuais ou de equipos) de inscrición nas diferentes actividades deportivas xestionadas por cada corporación municipal. Cada expediente xestionará unha actividade, polo que, se un usuario toma parte en diferentes actividades, poderá aparecer en distintos expedientes.

Calquera persoa física ou xurídica que desexe inscribirse nunha actividade deportiva xestionada pola corporación municipal.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de inscrición en actividades deportivas.
  • Fotografías. Fotografías recentes dos suxeitos a inscribir na actividade.
  • Xustificante de pago das taxas de inscrición en actividade segundo a ordenanza vixente.
  • No caso de que o usuario sexa menor de idade: Acreditación da identidade e parentesco do solicitante que actúa na súa representación. Copia dos seguintes documentos: DNI dos suxeitos a inscribir; Libro de Familia; DNI dos representantes.
  • Xustificantes de acreditación de beneficiario de bonificacións fiscais previstas na normativa de cada actividade (familia numerosa, etc).
  • No caso que a actividade sexa de pago periódico, impreso de autorización de domiciliación bancaria.

Nome: Solicitude de inscrición en actividades deportivas.

Unidade tramitadora: Departamento de Deportes.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Prazo de execución: Segundo a normativa de cada actividade.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso administrativo.

Taxas/impostos: Autoliquidación taxa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámiete).

                                      Presencial.