Sede electrónica Concello de Oroso

17:35:35 Sábado 19 de setembro 2020
Estás en:

Detalle trámite

Tarxeta de Estacionamento e Accesibilidade para Persoas con Mobilidade Reducida

O procedemento de "Solicitude de Tarxeta de Estacionamento e Accesibilidade para Persoas con Mobilidade Reducida" ten como obxecto facilitarlles a tarxeta de estacionamento aos veciños ou veciñas do municipio con graves problemas de mobilidade, como documento acreditativo da súa situación, con carácter persoal e intransferible, coa finalidade de favorecer o uso dos transportes privados e para que o seu titular poida gozar das facilidades de estacionamento relacionadas con ela.

Persoas físicas que, atopándose legalmente en situación de mobilidade reducida/discapacidade, e estando empadroadas no municipio, desexen solicitar unha tarxeta de estacionamento e accesibilidade.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de Tarxeta de Estacionamento e Accesibilidade para Persoas con Mobilidade Reducida.
  • Certificado de discapacidade. Certificado emitido polos equipos de valoración (EVO) da Xunta de Galicia, ou polos doutras comunidades autónomas, indicando o grao de discapacidade.
  • Permiso de condución (en caso de tarxeta de estacionamento). Copia do permiso de conducir da persoa discapacitada, ou da persoa ou persoas que vaian conducir habitualmente o vehículo se a persoa discapacitada non puidese.
  • Declaración xurada. No caso de que a persoa discapacitada non poida conducir o vehículo, incluír declaración xurada da persoa que conducirá habitualmente o dito vehículo.
  • Xustificante do pagamento do IVTM. Xustificante do pagamento do último recibo do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do vehículo que vai utilizar a persoa discapacitada, xa sexa como condutor ou como pasaxeiro.

Nome: Solicitude de Tarxeta de Estacionamento e Accesibilidade para Persoas con Mobilidade Reducida.

Unidade tramitadora:
Servizos Sociais.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.