Sede electrónica Ayuntamiento de Oroso

04:38:27 Sábado 20 de julio 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

SECRETARÍA

18/07/2024

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL 24/07/2024.SESIÓN 6/2024.


TESORERIA

15/07/2024

PADRON AXUDA NO FOGAR XUÑO 2024


SERVICIOS GENERALES

15/07/2024

CONCELLOS CORUÑA ANUNCIO COBRANZA IAE 2024


TESOURERÍA-INTERVENCIÓN

11/07/2024

PADRON COMEDOR ESCOLAR XULLO 2024


TESOURERÍA-INTERVENCIÓN

11/07/2024

PADRON BOS DIAS COLE XULLO 2024


INTERVENCIÓN

11/07/2024

Aprobación do padrón fiscal da taxa vaos. Exercicio 2024


INTERVENCIÓN

11/07/2024

Aprobación do padrón fiscal da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos do 2º semestre 2024


PERSONAL

09/07/2024

NOMEAMENTO DE MARÍA BELÉN DÍAZ SIXTO COMO FUNCIONARIA DE CARREIRA PARA A PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA ADSCRITA AO CÓDIGO 01.01.02 DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE OROSO E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO PARA POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DE OROSO


PERSONAL

09/07/2024

ACTA 8. TRIBUNAL SELECCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO. OEP 2023


INTERVENCIÓN

04/07/2024

Exposición pública da Conta Xeral do exercicio 2023