Sede electrónica Ayuntamiento de Oroso

05:09:36 Sábado 20 de julio 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

PERSOAL

28/12/2022

Aprobación de bases e convocatoria do proceso de selección dunha praza de auxiliar técnico bibliotec


PERSOAL

28/12/2022

Aprobación de bases e convocatoria do proceso de selección de dúas prazas de condutor - tractorista


PERSOAL

28/12/2022

Aprobación de convocatoria e bases de selección dunha praza de conserxe


PERSOAL

28/12/2022

Aprobación da convocatoria e bases de selección de dúas prazas de operario de limpeza


PERSOAL

28/12/2022

Aprobación de bases e convocatoria proceso selección dunha praza de profesor encargado aula informat


PERSOAL

28/12/2022

Aprobación de bases e convocatoria do proceso de selección dunha praza de Técnico de Deportes


PERSONAL

24/03/2022

DECRETO REQUIRIMENTO DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 1 OFICIAL DE PRIMEIRA, 1 PEON ALBANEL E 1 PEON DE LIMPEZA VIARIA AO ABEIRO DA BOLSA DE EMPREGO APROBADAO POR RESOLUCIÓN DE ALCALCÍA Nº 345/2022 PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS AO ABEIRO DO PEL 2022


CREACIÓN BOLSA DE EMPLEO PARA EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DEL GRUPO C, SUBGRUPO C2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

19/11/2020

CREACIÓN BOLSA DE EMPLEO PARA EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DEL GRUPO C, SUBGRUPO C2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO


PERSOAL

03/11/2020

LISTA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA SEGUNDA PRUEBA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. CONVOCATORIA TERCERA PRUEBA. (EXP. 2020/X999/0000301)


PERSONAL

13/10/2020

LLAMAMIENTO TECNICO CEICI 2020